Firmy Skupiny Bosch v České republice se těší z Vaší návštěvy naší internetové prezentace a ze zájmu o naše produkty. Budete možná vyzváni k vyplnění osobních údajů. Jejich zodpovězení je zcela dobrovolné. Tyto údaje budou porovnány v různých zemích světa a budou určeny pro návštěvníky z těchto zemí. Pokud nám poskytnete osobní údaje, budou zpracovány v souladu s ochrannými právy země pro kterou jsou webové stránky určeny. Firmy Skupiny Bosch v České republice. se zavazují, že osobní údaje nebudou zneužity.

Copyright
© Všechna práva vyhrazena.
Text, obrazy, grafika, zvuk, animace, video záznamy a jejich arrangement jsou subjekty podléhající autorským a dalším ochranným právům. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, šířen, měněn, a poskytován dalším stranám za komerčním účelem. Některé webové stránky firmy Bosch obsahují obrazy, které podléhají právům jejich provozovatele.

Ochranné známky
Pokud není označeno jinak, všechny značky na webových stránkách Skupiny Bosch v České republice jsou ochrannými známkami firmy Robert Bosch. Toto platí především pro firemní loga, emblémy a typizované znaky.

Žádná záruka
Tyto webové stránky byly sestaveny s největší možnou pečlivostí. Přesto se nemůžeme zaručit za bezchybnost a přesnost získaných informací. Firmy Skupiny Bosch v České republice neručí za žádnou škodu vzniklou přímo nebo nepřímo užíváním těchto webových stránek.

Žádná licence
Skupina Bosch v České republice by se vám chtěla těmito webovými stránkami představit. Doufáme, že stejně jako my jste i vy s touto webovou prezentací spokojeni. Musíte však vzít na vědomí, že firmy Skupiny Bosch v České republice musí chránit svůj nehmotný majetek jako např. licence, patenty a ochranné známky. Prostřednictvím těchto webových stránek nebude dalším zúčastněným poskytnuta žádná licence k užívání nehmotného majetku firem Skupiny Bosch v České republice.